Vedtægter / Mål

Der Frasche Rädj / Frisisk Råd Sektion Nord arbejder ud fra den erfaring, at de individuelle menneskerettigheder kun kan komme til fuld udfoldelse i en konkret kulturel, samfundsmæssig og rumlig kontekst, der opleves som hjemstavn, og at mangfoldigheden blandt de menneskeskabte landskaber, kulturerne, de etniske rødder og sprogene skal tages som udtryk for Europas rige arv. Vi er af den faste overbevisning, at det frisiske sprog udgør en unik del af den tyske kulturarv, som det gælder om at bevare og videreudvikle.


Interfrisisk erklæring
I forbindelse med et medlemsmøde på Nordsøakademiet i Læk (Nordfrisland) vedtog Interfrisisk Råd følgende erklæring:
Download link

Alkersum erklæring
Den 4. juli 2002 vedtog Frasche Rädj / Frisisk Råd Sektion Nord følgende vedtægter i Alkersum på Føhr:
Download PDF-fil

De aktuelle vedtægter i Frasche Rädj / Frisisk Råd Sektion Nord
blev vedtaget den 22.04.2021.
Download PDF-fil


Frasche rädj / Friesenrat Sektion Nord e.V. • Friisk Hüs • Süderstraße 6 • 25821 Bräist / Bredstedt
T 04671 - 60 241 50 / 51 • F 04671 - 60 241 60 • info@friesenrat.de