Kontakt

Frasche Rädj

Frank Nickelsen, Geschäftsführer
E-Mail: info@friesenrat.de
Telefon: 04671 / 60 241 50

Feriine, inruchtinge

laasmoot

Oudere feriine

Waasenschaplike inruchting

Bjarnetüninge än schoule

Di Frasche Rädj wal for ålem e frasche spräke ma åal da unlike dialekte aprucht hüülje. Deeram as bili äädereefter, dåt dåt liiren foon e spräke önj bjarnetün än schoule stipet wård.

Friisk Hüs

E üülj tabakbedriw Preissler as önje Süderstraße 6 önj Bräist dåt geminsoome hüs foon da frasche feriine. Aptu di Frasche Rädj as uk di Nordfriesische Verein, e Friisk Foriining än dåt Nordfriisk Teooter ma jarnge geschäftsstääinge deer unerbroocht.